Finał prac konserwatorskich nad trzema gotyckimi rzeźbami – etap III

Przeprowadzono prace konserwatorskie trzech kolejnych rzeźb gotyckich z naszego Muzeum

Św. Apostoł 4 ćw. XIV w. -1 ćw. XV w., miejsce pochodzenia nieznane

Jest to rzeźba drewniana, polichromowana, zaliczana do stylu miękkiego. Na pewnym etapie swojej historii, górna część rzeźby, od wysokości ramion, wraz z głowę, została przerzeźbiona i wielokrotnie przemalowana, a pierwotna forma została utracona.

Dzięki konserwacji ustalona została oryginalna kolorystyka polichromii- suknia pomalowana była na kolor zielony, a płaszcz ozdobiony był srebrzeniem, pokrytym goldlakiem, imitującym złoto.

Z uwagi na dodaną na pewnym etapie historii rzeźby tylną pokrywę, zasięg występowania pierwotnej dekoracji płaszcza ograniczał się do przedniej części figury. Podczas prac konserwatorskich zdecydowano więc o pozostawieniu pomarańczowej warstwy przemalowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święty Biskup z Krużlowej ok. 1400-1410 r.

Rzeźba pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej. Należy do stylu miękkiego. Figura była wielokrotnie przekształcana- dotyczyły one głównie dekoracji (warstw zapraw, polichromii i złoceń), forma rzeźbiarska wykonana w drewnie pozostała niezmieniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrystus Ukrzyżowany z Brzezin XV w.?

Nie zachowały się informacje na temat historii rzeźby. Eksponowana była w formie pionowej, jako Chrystus ukrzyżowany na krucyfiksie, który nie zachował się. Być może umieszczony był on na belce tęczowej kościoła na co wskazuje forma rzeźbiarska dopracowana również od tyłu. Zły stan zachowania oraz szczątkowo zachowana polichromia wskazywały, że obiekt mógł w pewnym okresie swojego istnienia, znajdować się na zewnątrz i wystawiony był na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Dzięki konserwacji usunięto warstwy zabrudzeń metodą bezpieczną dla drewna, wzmocniono jego strukturę, a także ustabilozowano pęknięcia i szczeliny, które zagrażały stabilności rzeźby. Metodologia postępowania oparta była na podejściu zachowawczym. Nie wykonano rekonstrukcji, ani nie zrekonstruowano brakujących elementów rzeźbiarskich i warstw malarskich.

 

Prace konserwatorskie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 94 140 zł oraz wkładowi własnemu Diecezji Tarnowskiej w wysokości 23 545 zł.