DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – OCHRONA ZABYTKÓW

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przystąpimy do remontu dachu nad kamienicą zwaną Akademiolą, budynku z  2 poł. XVI w., stanowiącą kompleks zabytkowych kamienic za katedrą, gamachu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jest to rozpoczęcie ufajmy kompleksowej konserwacji kamienicy, którą mamy nadzieję kontynuować w przyszłości.

image description