DOTACJE 2024

1. Dotacja Sejmiku Województwa Małopolskiego na Akademiola, 2 poł. XVI w., remont konserwatorski – osuszenie budynku, roboty izolacyjne

Miło nam poinformować, iż uchwałą nr LXXX/1164/24 z dnia 26.02.2024 r.  Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”, przyznając dotację w wysokości 100 000 zł na – Akademiola, 2 poł. XVI w., remont konserwatorski – osuszanie budynku, roboty izolacyjne. Akademiola stanowi kompleks budynków Muzeum Diecezjalnego, w którym zgromadzone są najcenniejsze zabytki sztuki średniowiecznej. Za otrzymane wsparcie dziękujemy.

2. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” 2024 r.

Miło nam podzielić się radosną informacją, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny przyznał dotację naszemu Muzeum. W ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2024” i zadania: „Konserwacja rzeźb gotyckich z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie – kontynuacja” poddanych konserwacji zostanie pięć obiektów. Będą to rzeźby: Madonna z Dzieciątkiem z Zawady, Święty Biskup z Zawady, Madonna z Dzieciątkiem z Małej, Pieta z Wojnicza oraz Chrystus Ukrzyżowany z Poręby Radlnej.

Za otrzymane wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy.

DOTACJE 2023

1. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” 2023 r.

Miło nam podzielić się radosną informacją, iż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację naszemu Muzeum w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” na konserwację rzeźb gotyckich z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie Etap III. Za otrzymane wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy.

2. Dotacja na remont dachu Domu Mikołajowskiego

Miło nam poinformować, iż uchwałą nr LXIV/953/23 z dnia 27.02.2023 r. Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”, przyznając dotację w wysokości 80 000 zł na remont konserwatorski dachu Domu Mikołajowskiego, stanowiącego kompleks budynków Muzeum Diecezjalnego. Za otrzymane wsparcie dziękujemy.

3. DOTACJA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – OCHRONA ZABYTKÓW

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przystąpimy do remontu dachu nad kamienicą zwaną Akademiolą, budynku z  2 poł. XVI w., stanowiącą kompleks zabytkowych kamienic za katedrą, gamachu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jest to rozpoczęcie ufajmy kompleksowej konserwacji kamienicy, którą mamy nadzieję kontynuować w przyszłości.

4.

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie Domu Mikołajowskiego, XVI w., remont konserwatorski – etap II, jako zadanie wieloletnie

Dzielimy się radością, iż w dn. 25 września 2023 roku Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr LXXII/1075/23, udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, najstarszej kamienicy w Tarnowie a stanowiącej jeden z czterech budynków Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie na remont Domu Mikołajowskiego, XVI w., remont konserwatorski – etap II, jako zadanie wieloletnie:

w 2023 r.- 50 000,00zł.

w 2024 r.- 75 000,00zł.

w 2025 r.- 75 000,00zł.

Za przyznaną dotację serdecznie dziękujemy

5.

DOTACJA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego przystąpimy do remontu dachu nad kamienicą zwaną Scholasterią, budynku z 2 poł. XVI w., stanowiącą kompleks zabytkowych kamienic za katedrą, gmachu Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Jest to rozpoczęcie ufajmy kompleksowej konserwacji kamienicy, którą mamy nadzieję kontynuować w przyszłości.

 

DOTACJE 2022

Miło nam poinformować, że na rok 2022 otrzymaliśmy dwie dotacje na pracę konserwatorskie w naszym Muzeum od Marszałka Województwa Małopolskiego, który udzielił dotacji na prace konserwatorskie i izolację ścian piwnic i fundamentów najstarszej tarnowskiej kamienicy z 1524 Domu Mikołajowskiego oraz  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2022” na zadanie: Konserwacja rzeźb gotyckich z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie etap II. Konserwacji zostaną poddane trzy rzeźby: Święty Biskup z Iwkowej, Święty Biskup (Marcin) z Czarnego Potoku, a także nieeksponowana dotąd rzeźba Świętego Biskupa z Biecza.

 

plansza