Grybów, Muzeum Parafialne

Parafia Św. Katarzyny PM,
ul. Kościelna 3, 33-330 Grybów, tel. 18-445-02-62
założyciel: ks. Jan Solak (r.1950)
kustosz: ks. mgr Ryszard Sorota

Ks. Jan Solak zgromadził liczne pamiątki dokumentujące dawne obiekty sakralne – jak Kościół Kazimierzowski z 1340 r. kościółek św. Bernardyna z roku 1455, a także liczne dzieła sztuki: m.in. obrazy: Św. Zofia z córkami 1450, Zwieńczenie tryptyku (Prorok Daniel i Zachariasz) ok. 1450; Rodzina M. Bożej XV/XVI, czy epitafium Jadwigi Lichoń z 1644. Jest wiele eksponatów sztuki ludowej, sztuki cerkiewnej, są rzeźby, naczynia liturgiczne, dokumenty: np pergamin królewski podpisany własnoręcznie przez króla Augusta II Mocnego z 1724 r. nadesłany do rzemieślników grybowskich, są tkaniny, meble.

<< Zobacz wszystkie filie