Konserwacja trzech rzeźb Św. Biskupów z naszej kolekcji powoli dobiega końca. Już niedługo ujawnimy długo wyczekiwane rezultaty tegorocznego projektu. Aby osłodzić czas oczekiwania chcieliśmy podzielić się krótkimi wideo z procesu, udostępnionymi dzięki uprzejmości konserwatorek pracujących nad rzeźbami.

Pierwsze wideo przestawia ujęcie z mikroskopowej analizy cyfrowej warstwy malarskiej lewego oka rzeźby św. Biskupa z Czarnego Potoku.
Drugie wideo dokumentuje proces uzupełniania ubytku drewna za pomocą kitu trocinowego na odwrociu rzeźby Św. Biskup z Biecza.
Trzecie wideo pokazuje fazę srebrzenia mitry rzeźby Św. Biskupa z Iwkowej za pomocą techniki płatkowej na białym pulmencie.

Zadanie „Konserwacja rzeźb gotyckich z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie etap II” zostało dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2022”, wartość dotacji to 70 tys. zł, całkowita wartość zadania 90 tys. zł.