Konserwacja zespołu rzeźb gotyckich ze zbiorów MDT

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny przyznał dotację dla Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych 2024” państwowego funduszu celowego na zadanie: „Konserwacja rzeźb gotyckich z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie – kontynuacja”.  Konserwacja obejmuje pięć gotyckich rzeźb z naszej kolekcji, które wyróżniają się wysoką klasą artystyczną i dużym znaczeniem historycznym. W ramach projektu zostaną poddane konserwacji następujące rzeźby:

  • „Madonna z Dzieciątkiem” z Zawady (3 ćw. XIV w.) – wyjątkowe przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem trzymającym księgę. Rzeźba ta ma burzliwą historię; została skradziona w 1940 roku przez nazistów. Wraz z innymi cennymi obiektami, w tym zaginioną do dziś rzeźbą Św. Anna Samotrzecia z ok. 1490 r. z Olszyn k. Wojnicza – dziełem samego Wita Stwosza, została wywieziona na tereny Trzeciej Rzeszy. Na szczęście została odnaleziona w 1945 roku w Cieplicach na Dolnym Śląsku i powróciła do muzeum.
  • „Święty Biskup” z Zawady (ok. 1350-1360) – jedna z najstarszych rzeźb w naszej kolekcji, reprezentująca styl gotycki.
  • „Madonna z Dzieciątkiem” z Małej (1450-1460) – rzeźba, która ostatni raz była konserwowana w latach 60. przez profesora Mariana Paciorka w ramach pracy dyplomowej, znanego z ogromnego wpływu na rozwój dziedziny konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych. Materiały użyte podczas poprzedniej konserwacji uległy degradacji, co wymaga ponownej renowacji, aby rzeźba mogła znów cieszyć zwiedzających swoim pięknem.
  • „Pieta” z Wojnicza (początek XIV w.) – jedna z najstarszych rzeźb gotyckich w naszej kolekcji, a być może także jedna z najstarszych zachowanych rzeźb gotyckich z terenów Małopolski. Figura ta przedstawia Chrystusa w formie dziecka (typ Pieta Corpusculum) i jest często cytowana w literaturze naukowej.
  • „Chrystus Ukrzyżowany” z Poręby Radlnej (XVI w.) – późnogotycka figura Chrystusa Ukrzyżowanego, która również należy do cennych obiektów w naszej kolekcji.

Zadanie to jest kolejnym etapem kompleksowej konserwacji zbiorów muzealnych. Wszystkie wymienione rzeźby są eksponowane w ramach wystawy głównej i stanowią najcenniejsze obiekty w naszej kolekcji, wyróżniające się zarówno najdawniejszym czasem powstania, jak i unikalnością przedstawień ikonograficznych. Kwota dotacji to 85 000 zł, a całkowita kwota zadania to 111 000 zł.