Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie Domu Mikołajowskiego, XVI w., remont konserwatorski – etap II, jako zadanie wieloletnie

Dzielimy się radością, iż w dn. 25 września 2023 roku Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr LXXII/1075/23, udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, najstarszej kamienicy w Tarnowie a stanowiącej jeden z czterech budynków Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie na remont Domu Mikołajowskiego, XVI w., remont konserwatorski – etap II, jako zadanie wieloletnie:

w 2023 r.- 50 000,00zł.

w 2024 r.- 75 000,00zł.

w 2025 r.- 75 000,00zł.

Za przyznaną dotację serdecznie dziękujemy