Stary Sącz, Muzeum klasztorne PP.Klarysek

Pl. Św. Kingi 1, 33-340 Stary Sącz, ul. Bandurskiego 6, tel. 18-446-04-99
e-mail: sekretariat@klaryski.sacz.pl
Zbiory dzieł sztuki (za klauzurą) są udostępniane jedynie w wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach, za zgodą Ordynariusza diecezji.
Ogólnie dostępna jest wystawa dotycząca pamiątek związanych z postacią Bł. Kingi. (r.1990)
kustosz: Ksieni Klasztoru M. Elżbieta Wielebińska OSC

<< Zobacz wszystkie filie