JUBILEUSZ 135 ROCZ. MUZEUM DIECEZJALNEGO w TARNOWIE, WRĘCZENIE ZŁOTEGO MADALU „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS” PROF. MACIEJOWI BIENIASZOWI

9 listopada 2023 r. świętowaliśmy obchody Jubileuszu 135-lecia swojej działalności z biskupem tarnowskim Andrzejem Jeżem, prof. Maciejem Bieniaszem, który tego dnia został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, wojewodą Małopolski Ryszardem Pagaczem, który ten medal profesorowi wręczył, obecnym i dwoma byłymi dyrektorami Muzeum Diecezjalnego o. Mieczysławem Witalisem (1962-69) oraz ks. Tadeuszem Bukowskim (1997-2018) oraz środowiskiem sztuki, nauki i kultury nie tylko Tarnowa, ale także Przemyśla, Krakowa, Radomska, Rzeszowa. Swoją obecnością zaszczycili nas prof. Zbigniew Kamieński wraz małżonką Teresą,  p. prof. Tadeusz Boruta wraz z małżonką Aldoną Mickiewicz,  Michał Martynów, ks. prof. Janusz Królikowski,  ks. Jacek Soprych – rektor WSD w Tarnowie, ks. dr Krzysztof Kamieński – dyr Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, ks. Andrzej Rusak – dyr Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, ks. dr Marek Wojnarowski – dyr  Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu
-i , konserwatorzy zabytków współpracujący z naszą instytucją p. Katarzyna Dobrzańska, Maja Potrawiak, Tomasz Głowacz, Zbigniew Górowski, Włodzimierz Depukat, Marta Nikiel – Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Rzeszowie.
Władzę miasta reprezentowali: Maria Zawada-Bilik, zast. dyr. Wydziału Komunikacji Społecznej, Marcin Pałach, dyr. Informacji Turystycznej
Środowisko muzealnicze i artystyczne reprezentowali: Marcin Borys, zastępcy dyr. Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Ewa Łączyńskiej-Widz, dyr. BWA w Tarnowie.
O założycielu tej instytucji, prekursorze muzealnictwa kościelnego na ziemiach polskich ks. Józefie Bąbie referat wygłosił obecny dyrektor placówki ks. dr Piotr Pasek,  natomiast drugi wykład zaprezentował dr hab. Leszek Hońdo – „Tarnów na szlaku nazistowskich grabieży dzieł sztuki”. Wieczór zakończył koncert na stuletnim fortepianie i skrzypcach rodzeństwa Bartłomiej i Amelia Janas z Więckowic oraz promocja wydania „Wiadomości Tarnowskich” w całości poświęconego najstarszemu muzeum diecezjalnemu w Polsce.
Uroczystości jubileuszowe były relacjonowane w  Radio RDN Małopolska, Tarnowski Gość niedzielny oraz Niedziela za relację.
https://tarnow.gosc.pl/doc/8566660.Jubileusz-Muzeum-Diecezjalnego-w-Tarnowie
https://www.ekai.pl/135-lat-najstarszego-w-polsce-muzeum-diecezjalnego/
Wyrazy wdzięczność składamy młodzieży z tzw. Wolontariatu muzealnego z 1 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie za pomoc w przygotowaniu i koordynację podczas uroczystości jubileuszowych.

 Dziękujemy sympatykom i przyjaciołom naszego Muzeum, wszystkim tym, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska, a którzy wspierają działalność naszej instytucji.

Dziękujemy za relację fotograficzną Kacprowi Jeżowi.