WEEKEND MAJOWY 2024 – ZAPRASZAMY

 

 

1 MAJ (środa)             OTWARTE porządek świąteczny, Z A P R A S Z A M Y        od 9.00-13.00

2 MAJ (czwartek)      Z A M K N I Ę T E

3 MAJ (piątek)              OTWARTE   od 9.00-13.00

4 MAJ (sobota)            OTWARTE     od 9.00-13.00

5  MAJ (niedziela)      OTWARTE      od 9.00-13.00