Z biskupami przez wieki

We wtorek 20.12.2022 r. odbył się wernisaż – prezentacja „Z biskupami przez wieki” – odnowionych trzech gotyckich rzeźb z XIV w. Prace konserwatorskie zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 70 000 zł oraz wkładowi własnemu Diecezji Tarnowskiej w wysokości 20 000 zł.

 

Dyrektor Muzeum – ks. dr Piotr Pasek powitał wszystkich uczestników, panie konserwatorki p. Maję Potrawiak i Katarzynę Dobrzańską, p. dra Janusza Sarkowicza – kierownika Pracowni Konserwacji i Restauracji Rzeźby drewnianej Polichromowanej, ASP Kraków, ks. prof. Janusza Królikowskiego Ks. Edwina – filipina, p. Andrzeja Szpunara – emerytowanego dyrektora Muzeum Okręgowe w Tarnowie, p. Roberta Kowalskiego – kierownik Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Nowym Sączy wraz z żoną, p. Martę Nikiel – inspektor Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, Bronisława Usarza – kolekcjonera i mecenata naszego muzeum, wielu wspaniałych gości, kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, młodzież tarnowskich szkół średnich oraz przedstawicieli mediów, którzy relacjonowali nasze wydarzenia, p. redaktor Beatę Malec-Suwara – Tarnowski Gość Niedzielny, p. redaktor Marię Fortuna-Sudor – Niedziela Małopolska.

Dziękujemy Kacprowi Jeżowi za dokumentację fotograficzną a Feliksowi Kulczykowi za realizację transmisji.

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy wernisażu byli miło zaskoczeni, niespodziewaną  wizytą św. Mikołaja, który obdarował każdego słodkim prezentem.